Elin Austevoll, 1996

Komiteen har følgende begrunnelse

 

«Elin Austevoll tildeles æresmedlemskap i Delfana for sin fantastiske prestasjon under OL i Atlanta. Elin har vært en utmerket representant og ambassadør for Svømmeklubben Delfana gjennom hele sin svømmekarriære.

Det er med ydmykhet Svømmeklubben Delfana, gjennom tildeling av dette æresmedlemskap, takker for din innsats og betydning for klubben»

 

Turid Haaland, Johanne Grieg Kippenbroeck, Kåre Ankjær-Jensen, Gunvor Sæthre, Bjørg Thorsø, Karin Tollefsen og Tore Tollefsen, alle 2014

For pionerene har komiteen følgende begrunnelse

 

«Tildeles æresmedlemskap i Delfana for særlig betydningsfull medvirkning til klubbens grunnleggelse. Pionerene la med sitt arbeid til rette for svømmeaktivitet blant barn og unge i Fana som vil drive for konkurranse, og ikke minst for de som vil drive idretten for moro skyld.

Grunnleggelsen av Svømmeklubben Delfana har gitt titusenvis av barn og unge mulighet til å drive svømming i Slåtthaughallen på Storetveit og Ytrebygda. Gjennom aktiviteten er det skapt ubrytelige vennskapsbånd, prestasjoner på internasjonalt nivå, herunder Olympisk deltakelse i Atlanta i 1996, og ikke minst minner mange vil bære med seg for livet.

Komiteen vil videre berømme pionerene for et fantastisk navn på klubben, som på genialt vis henspeiler til både hvilke aktivitet som bedrives og til hvor klubben geografisk hører hjemme. Like fullt er logoen tidløs og bæres med tilsvarende stor stolthet av dagens utøvere som av de svømmere som var med fra oppstarten av.

Det er med ydmykhet Svømmeklubben Delfana, gjennom tildeling av dette æresmedlemskap, takker for din innsats og betydning for at klubben ble til."

 

Rolf Godø, 2014

Komiteen har følgende begrunnelse:

 

«Rolf Godø har vært en svært betydningsfull bidragsyter til Svømmeklubben Delfana gjennom hele klubbens 40 år lange historie. Han var med som svømmer fra begynnelsen av, videre hadde han et langt virke som trener, blant annet den svært krevende jobben det er å være hovedtrener. Dette gjorde han ved siden av familie med små barn og jobb.

Han har videre bidratt svært aktivt på det administrative i klubben – herunder nevnes særlig 10 års tjeneste som styreleder. Gjennom sin tid som styreleder stod han i bresjen for en profesjonalisering av klubben, blant annet ved å opprette en 100% stilling som ble delt mellom administrative oppgaver og hovedtrenerjobben. Han var også leder under en tid hvor kursvirksomheten ble systematisert og profesjonalisert betydelig, noe som har gitt et inntektsgrunnlag klubben i dag ikke kan leve uten.

Rolf Godø har i dag ingen offisielle verv i Delfana, men bidrar til klubbens elitesatsing gjennom sitt verv som Sportslig leder i Bergensvømmerne. Han er også en betydelig velgjører gjennom sin bedrift Nordialog Damsgård, som er klubbens Hovedsponsor.

SK Delfana er svært takknemlig for alt han har gjort, og alt han fortsatt gjør for klubben.

Det er med ydmykhet Svømmeklubben tildeler denne hedersmannen, Rolf Godø, et særdeles velfortjent Æresmedlemskap"

 

For styret i SK Delfana

svomming.no

Scroll Up