På vegne av oss i styret, hovedtrener og daglig leder Morten Urdal, øvrige trenere og instruktører, ønsker jeg dere hjertelig velkommen til nytt svømmeår i SK Delfana. (Svømmeåret regnes fra august til juni.)

Hensikten med dette ”nyhetsbrevet” er å gi dere en sterkt forkortet innføring i hva vi driver med denne høsten, samt å fortelle litt om hvor du kan finne informasjon på det du lurer på.

Vi er allerede godt i gang, og har mye å glede oss over. Våre svømmere viser stadig en flott utvikling, som vi synes alle har grunn til å være svært stolte over. Det ligger mye hardt arbeid bak barnas resultater, og veien frem til måloppnåelse for den enkelte er krevende. I den forbindelse er det uhyre viktig at svømmerne har et godt støtteapparat bak seg, det være seg i form av foreldre, trenere, treningskamerater og andre.

Foreldrenes/foresattes innsats er selvsagt avgjørende. Uten velvillige foreldre/foresatte som henter og bringer til trening og som dessuten løfter sine barn gjennom ros og oppmuntring, ville treningshverdagen til den enkelte vært umulig. I erkjennelsen av hvor viktig foreldre er for sine – og andre – barns utvikling og mestringsfølelse, har styret i Delfana utarbeidet ”Foreldrevettregler”. Disse finnes vedlagt, og vi oppfordrer alle til å lese grundig gjennom dem. Sammen med de adferdsnormer som gjelder for våre svømmere, er disse reglene med på å speile Delfanas verdier. Vi ønsker å sette individet i fokus, og er opptatt av at barna skal føle seg godt ivaretatt. Vi er helt avhengige av foreldrenes/foresattes hjelp for å få dette til. Gjennom de samtaler dere har med egne barn, hjelper dere oss å forklare dem hvor viktig et godt sosialt miljø, og deriblant gode venner, er for alles og egen fremgang. Alle setter pris på positive tilbakemeldinger og oppmuntring, og ekstra stas er det når treningsvenner heier på hverandre. Det gir styrke! Vi ønsker å være en klubb fri for mobbing, og for å få dette til må alle engasjere seg aktivt. Uten foreldrenes hjelp er vi sårbare for slike problemstillinger.

Foruten foreldre/foresatte og svømmekamerater, er treneren viktig for barnas utvikling. Treneren har gjennom sin adferd, stor påvirkningskraft. Ikke bare er treneren veien til gode tekniske ferdigheter. Barnas trivsel knyttes direkte opp mot treners evne til å ”se” sine utøvere. Delfana har derfor, i samarbeid med NSF, og som første svømmeklubb i Norge, gjennomført grunnkurs i coaching for alle våre trenere sist år. I høst bevilget styret ytterligere midler til å videreføre prosjektet, som vil resultere i at trenerne får en solid plattform å bygge på. Coaching handler om kommunikasjon i vid forstand. ”Hvordan viser vi med kroppsspråket vårt og med det vi sier, hva vi mener”. Klubben har som mål å bli ”Best i Norge på coaching av unge utøvere”. Ingen liten målsetting altså. Delfanas trenerteam fremstår sterkt nok til at vi skal kunne oppfylle dette målet.

I tillegg til Coaching, er Delfanas hovedfokus for inneværende svømmeår knyttet opp mot organisasjonsutvikling på det administrative plan. Delfana har behov for en strammere struktur, hvilket vi håper å få til gjennom blant annet endring og forbedring av rutiner. Arbeidet er tidkrevende. Organisasjonsplan og årshjul håper vi å ferdigstille før nyttår. Delfana har nulltoleranse for dop. I den forbindelse søker vi ”Rent Idrettslag”. (Se www.antidoping.no for mer informasjon.)

Som siste satsingsområdet denne sesongen har Delfana fokus på kursutvikling. Deler av styret og noen av våre trenere/instruktører har i denne sammenheng gjennomført diverse seminarer, og vi har dessuten hatt besøk av kursutvikler tilknyttet NSF. For å bedre inntjeningen i klubben er effektivisering vesentlig. Dette ønsker vi i størst mulig grad å få til uten at det skal gå ut over tilbudet til barna. Effektivisering kan eksempelvis bety at bassengkapasiteten utnyttes bedre ved å endre bruksinndelingen. Vi utdanner stadig nye instruktører, men har alltid behov for flere, ettersom gjennomtrekken til tider er stor. Manglende bassengkapasitet (og stengte bassenger i en allerede presset situasjon), er likevel den vesentligste årsaken til at vi dessverre ikke har tilbud til alle de barna som ønsker det.

Foruten de nevnte områder, arbeider klubbene under BS-paraplyen med å utvikle og utvide  det felles samarbeidet. Som dere vet er Bergensvømmerne vår store stolthet, der de aller beste utøverne fra Arna, Åstveit og Delfana (Moderklubbene), er samlet. Veien til BS-eliten er trang, og den som ønsker seg inn i klubben må foruten knallhard treningsvilje og hardt arbeid, vise gode holdninger. Resultatene alene er ikke nok til at du blir fullverdig Bergensvømmer, selv om oppnådde poeng er vesentlige ved uttaket. Som en forløper til status som BS-hospitant, er BS-junior. Her samler vi unge utøvere fra ca 13 til 16 år, på tvers av klubbene.


Svømmeklubbene i Bergen samarbeider også på andre plan. Storstevnet BSF som avholdes i mai, er en felles satsing mellom samtlige klubber i byen. Det kreves mye dugnadsarbeid bare relatert til dette ene stevnet, og klubbene legger ned mange arbeidstimer i gjennomføringen. Verdien ligger i at våre svømmere får oppleve internasjonale storheter i aksjon i et stevne som de også selv får delta i. I tillegg setter vi Bergen på kartet som svømmeby. Festen blir enda større når vi om noen år får gleden av å vise oss frem i det nye nasjonale svømmeanlegget på Nygårdstangen.

Det koster å drive svømmeklubb. Dette er noe dere alle får merke gjennom treningsavgift, loddbøker, og dugnadsarbeid. Økonomien er et evig tema. Donasjoner fra våre sponsorer og i noen grad fra det offentlige, er ikke nok til å holde oss gående. Styret er fortløpende opptatt av å fordele byrdene mest mulig rettferdig mellom de ulike medlemmene i klubben. Det er ikke til å komme utenom at noen klager. Styret er alltid åpen for konstruktive innspill fra medlemmene, men ber dere ha i minnet at forsvarlig forvaltning fordrer en helhetlig vurdering av klubben samlet sett. Det er ikke alltid lett å se for den uinnvidde hvilke overlegninger som ligger bak et vedtak. Vi i styret har barn på ulike nivåer i klubben, fra kurs til elite, og må selge loddbøker som alle andre. Til gjengjeld får utøverne mye direkte tilbake fra klubben i form av reduserte egenandeler på leirer og stevner med mer. Regnestykket blir ikke komplett før disse tallene er med, og de er noe hver enkelt kan glede seg over.

Til de av dere som tipper minner vi om Grasrotandelen. Delfana tar med glede imot.

Minner også om vår avtale med Sponsorteam. Disse leverer doruller, tørkeruller, mikrofiberkluter, grønnsåpe og skyllemiddel rett på døren (innen 10 dager). Delfana får blant annet 25kr pr.sekk med toalettpair/tørkerull solgt til Delfana-kunder. Gå inn på www.sponsorteam.no , eller ring 55 32 95 70 for bestilling.

Nytt i jakten på inntjening er at vi i høst har utstyrt våre banekontakter med hver sin demonstrasjons-bag med Ullmax-produkter. Meningen er at baggene skal gå på omgang mellom medlemmene, og håpet er selvsagt at dere selger mengder videre til venner og familie. Ullmax tilbyr gode plagg til rimelig pris. Delfana får bonus fra første solgte plagg. Det er derfor viktig at kjøp av produktene skjer gjennom Delfana eller ved å henvise til Delfana. Se informasjon i eget skriv.

Foruten Ullmax har Delfana også andre tilbud som du kan finne frem til ved å gå inn på vår hjemmeside, www.delfana.no. Her finner du oppdatert terminliste og annen informasjon. Klikk deg inn på linkene til våre gode sponsorer og sjekk om det er noe du kan ha nytte av; Nordialog Damsgård, Sparebankenvest.no , Aktiv 365 Paradis

Videre skal Delfana arrangere Faddesvøm. Hver av svømmerne selger kontrakter med ”veddemål” på hvor langt de klarer å svømme sammenhengende i løpet av en gitt tid. Det er alltid spennende å se hva resultatet blir. Håper derfor at flest mulig møter frem for å heie på svømmerne under dette arrangementet.

Helt til slutt vil vi takke dere foreldre/foresatte og gode støttespillere, for den innsatsen dere gjør for svømmerne. Takk for at dere baker kaker og stiller på dugnad. Dette er en absolutt forutsetning for klubbens drift. Vi i styret nedlegger mange timer av vår fritid i samme hensikt. Når vi drar lasset i fellesskap blir det litt mindre på hver enkelt. Det blir også mye hyggeligere når vi er flere sammen.

NB! Husk å betale ditt medlemskap på kr 200,- til konto 3624 65 25174 minst en måned før årsmøtet. Merk med navn og støttemedlem.  Dette sikrer din stemmegivning og valgbarhet på årsmøtet, og dermed din innflytelse på klubbens drift!

Besøk også gjerne www.svomming.no og www.idrett.no, som er henholdsvis hjemmesiden til Norges Svømmeforbund (NSF) og Norges Idrettsforbund (NIF). Her finner du mye nyttig informasjon.

Med vennlig hilsen
For Delfana

Marianne Thunes
Styrets leder

Bergen oktober 2012

svomming.no

Scroll Up